ID bài viết : 00232332 / Sửa lần cuối : 17/09/2019

Thông báo đến quý khách hàng đang sử dụng phần mềm PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator, MVR Studio và Sony Raw Driver

  Cám ơn quý khách vẫn tín nhiệm và sử dụng sản phẩm của Sony 

  Chúng tôi xin thông báo rằng dịch vụ tải xuống các phần mềm PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator, MVR Studio và Sony Raw Driver dành cho phiên bản Windows 32 bit và Mac sẽ ngừng vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

  [Đối với người dùng Windows]
  Dịch vụ tải về cho các phần mềm sau sẽ ngừng vào ngày 31 tháng 3 năm 2020:

  ・PlayMemories Home phiên bản Windows 32-bit
  ・Action Cam Movie Creator phiên bản Windows 32-bit
  ・MVR Studio phiên bản Windows 32-bit
  ・Sony Raw Driver

  Lưu ý: Phiên bản Windows 64 bit của PlayMemories Home và Action Cam Movie Creator vẫn có sẵn để tải về.

  [Dành cho người dùng Mac]
  Dịch vụ tải về cho các phần mềm sau sẽ ngừng vào ngày 31 tháng 3 năm 2020:

  ・PlayMemories Home phiên bản Mac
  ・Action Cam Movie Creator phiên bản Mac
  ・MVR Studio phiên bản Mac

  * Nếu macOS được cập nhật lên macOS 10.15, quý khách sẽ không còn có thể sử dụng PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator và MVR Studio

  Chúng tôi không có kế hoạch phát hành các phiên bản mới của PlayMemories Home, Action Cam Movie Creator và MVR Studio hỗ trợ macOS
   
  * Quý khách chỉ có thể sử dụng các phần mềm PlayMemories Home và Action Cam Movie Creator phiên bản Windows 64-bit sau khi chấm dứt các dịch vụ tải xuống được đề cập ở trên.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm.