ID bài viết : 00231562 / Sửa lần cuối : 03/09/2019

Khi có cuộc gọi đến, âm thanh phát ra từ đầu bên kia rất nhỏ hoặc không thể nghe thấy.

  Nếu sự cố này xảy ra, hãy kiểm tra như sau.

  • Kiểm tra để chắc chắn rằng cả tai nghe và thiết bị kết nối đều đang bật.
  • Tăng âm lượng của thiết bị kết nối.
  • Ngắt kết nối rồi kết nối lại thiết bị Bluetooth.
   LƯU Ý: Chọn cấu hình HFP hoặc HSP.
  • Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến trong khi đang nghe nhạc bằng tai nghe, đầu tiên, hãy ngừng phát nhạc rồi chạm nhanh vào cảm biến cảm ứng trên tai nghe bên trái hoặc tai nghe bên phải hai lần để trả lời cuộc gọi đến.