ID bài viết : 00231646 / Sửa lần cuối : 14/06/2020

Cách cài đặt Android TV™ của bạn để điều khiển bộ chuyển tín hiệu (đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh).

  QUAN TRỌNG:

  Hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — External inputs (Ngõ vào bên ngoài) — Cable/Satellite box setup (Thiết lập đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh) — Cable/Satellite box control setup (Thiết lập điều khiển đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh).
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
    

  LƯU Ý:

  • Tính năng này không hoạt động đối với một số bộ chuyển tín hiệu. 
  • Khi sử dụng điều khiển từ xa của Tivi, hãy hướng điều khiển về phía bộ chuyển tín hiệu.
  • Tùy theo thiết bị bên ngoài mà một số nút có thể không phản hồi.
  • Có thể không thực hiện thao tác được khi bạn nhấn và giữ một nút trên điều khiển từ xa. Thay vào đó, hãy thử nhấn nút nhiều lần.
  • Phím REC(STB) (Ghi (Bộ chuyển tín hiệu)) trên màn hình sẽ không hoạt động đối với những bộ chuyển tín hiệu không có chức năng ghi.