ID bài viết : 00231577 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Bạn nghe thấy câu lệnh “Google Assistant is not connected” (Google Assistant không được kết nối) khi sử dụng cảm biến cảm ứng trên cả hai bên tai để bật chức năng Google Assistant trên iPhone.

    Để khắc phục sự cố này, hãy xóa thông tin ghép nối của Bluetooth khỏi iPhone, sau đó ghép nối lại tai nghe.