ID bài viết : 00230037 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tại sao tôi cần gửi cả hai bên tai nghe và hộp sạc khi gửi thiết bị đi sửa chữa?

    Nếu bạn cần sửa chữa tai nghe không dây, hãy gửi cả tai nghe bên trái, tai nghe bên phải và hộp sạc đến Trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất để họ có thể thiết lập đúng thông tin ghép nối Giao tiếp tầm ngắn (NFC) giữa các bộ phận.

    LƯU Ý: Bảo hành không chi trả cho chi phí thay thế các phụ kiện bị mất và việc thay thế bộ tai nghe/bộ sạc sẽ phải chịu phí dịch vụ.