ID bài viết : 00230380 / Sửa lần cuối : 30/07/2019

Nếu một hoặc cả hai bên tai nghe bị mất hoặc cần được sửa chữa, tôi có thể bảo dưỡng tai nghe không dây hoặc hộp sạc ở đâu?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể đến Trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất để thay thế hoặc sửa chữa tai nghe bên trái hoặc/và bên phải hoặc hộp sạc.

Vui lòng gửi cả tai nghe bên trái, tai nghe bên phải và hộp sạc đến Trung tâm bảo hành.

LƯU Ý: Bảo hành không chi trả cho chi phí thay thế các phụ kiện bị mất và việc thay thế bộ tai nghe/bộ sạc sẽ phải chịu phí dịch vụ sửa chữa.

Liên hệ TTBH gần nhất tại đây