ID bài viết : 00230400 / Sửa lần cuối : 14/09/2020

Chế độ Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) đột ngột thay đổi, hoặc đôi khi nghe được thông báo bằng âm thanh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi chế độ Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) đột ngột thay đổi, hãy kiểm tra như sau:


  Bạn đã vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng (đối với tai nghe Truly Wireless có cảm biến cảm ứng)

  Sự cố có thể xảy ra do bạn đã vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng.
  Nếu việc này thường xuyên xảy ra, bạn có thể tắt cảm biến cảm ứng bằng cách thay đổi chức năng của cảm biến cảm ứng thành None Assigned (Không gán) bằng ứng dụng Headphones Connect.

  Hình ảnh dưới đây cho thấy màn hình ứng dụng Headphones Connect, sử dụng WF-1000XM3 làm ví dụ minh họa.
  Hình ảnh


  Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật)

  Khi Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành On (Bật), ứng dụng Headphones Connect sẽ phát hiện hành động của bạn và điều chỉnh cài đặt của Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh). Thông báo bằng âm thanh sẽ cho bạn biết khi nào cần thay đổi cài đặt. Để tắt, hãy làm theo các bước sau đây bằng cách sử dụng ứng dụng Headphones Connect.

  1. Tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh).
   Hình ảnh tắt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh)
  2. Điều chỉnh Noise Canceling (Chống ồn) hoặc Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) theo cách thủ công:
   1. Bật Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
   2. Di chuyển thanh trượt để chọn Noise Canceling (Chống ồn) hoặc thay đổi mức độ của Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh).
    LƯU Ý: Nếu mẫu tai nghe của bạn là WF-1000X, chọn Noise Canceling (Chống ồn) hoặc chế độ mong muốn của Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) trên ứng dụng.

    Hình ảnh này hiển thị khi tùy chọn Noise Canceling (Chống ồn) được chọn:
    Hình ảnh Noise Canceling (Chống ồn) được chọn

    Hình ảnh này hiển thị khi tùy chọn Ambient Sound (level 9) (Âm thanh xung quanh - mức độ 9) được chọn:
    Hình ảnh Ambient Sound Control (level 9) (Kiểm soát âm thanh xung quanh - mức độ 9) được chọn