ID bài viết : 00230400 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Chế độ Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) đột ngột thay đổi.

  Sự cố xảy ra do một trong những nguyên nhân sau đây:

  • Chạm vào cảm biến cảm ứng
   Bạn có thể vô tình chạm vào cảm biến cảm ứng.
   Bạn có thể tắt cảm biến cảm ứng bằng cách thay đổi chức năng của cảm biến cảm ứng thành None assigned (Không gán) bằng ứng dụng Headphones Connect.

   Hình ảnh màn hình ứng dụng Headphones Connect

    
  • Chế độ Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) được đặt thành ON (BẬT)
   Có thể là chế độ Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) đã được đặt thành ON (BẬT).
   Kiểm tra cài đặt Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) trong ứng dụng Headphones Connect và tắt chế độ này.

   LƯU Ý: Adaptive Sound Control (Kiểm soát độ thích ứng của âm thanh) là chức năng tự động thay đổi cài đặt Ambient Sound Control (Kiểm soát âm thanh xung quanh) sau khi ứng dụng phát hiện hành động của bạn.