ID bài viết : 00230029 / Sửa lần cuối : 21/08/2020

Không nghe thấy âm thanh từ một hoặc cả hai bên tai nghe không dây. (WF-1000XM3, WF-SP800N, WF-XB700)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu không có âm thanh, hoặc chỉ có âm thanh phát ra từ một bên tai nghe, hãy làm theo các bước sau đây:

  QUAN TRỌNG: Đối với WF-1000XM3, nếu sự cố xảy ra trong khi kết nối với máy tính chạy Windows 10, bạn có thể khắc phục sự cố này bằng cách cập nhật phần mềm lên phiên bản 1.3.0 hoặc cao hơn.
  Truy cập trang thông tin mẫu máy trên trang web Hỗ trợ của Sony để biết thêm thông tin và nhận bản cập nhật qua ứng dụng Sony | Headphones Connect .

  • Đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.
   Sau khi đóng nắp, đợi một vài giây rồi lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc và kết nối Bluetooth với thiết bị mong muốn.

  • Đặt lại tai nghe.
   Chọn mẫu máy của bạn để biết thêm chi tiết:

   WF-1000XM3

   WF-SP800N

   WF-XB700

  • Tăng âm lượng của thiết bị kết nối.

  • Nếu bạn sử dụng một ứng dụng cùng với thiết bị di động đã kết nối và không nghe thấy âm thanh, hãy kiểm tra với một ứng dụng khác.

  • Kiểm tra xem kết nối Bluetooth có được thiết lập với thiết bị bạn đang kết nối không.

  • Kiểm tra để đảm bảo thiết bị kết nối đang phát nhạc.

  • Sạc tai nghe.
   LƯU Ý:

   • Khi sạc, đặt tai nghe vào hộp sạc và đóng nắp lại.

   • Kết nối hộp sạc với ổ cắm AC hoặc máy tính bằng cáp USB Type-C đi kèm.

  • Cài đặt lại tai nghe và ghép nối lại
   Chọn mẫu máy của bạn để biết thông tin chi tiết:

   WF-1000XM3

   WF-SP800N

   WF-XB700