ID bài viết : 00228903 / Sửa lần cuối : 20/06/2019

Chương trình cập nhật bảo mật cho VAIO Update

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sony gần đây đã xác định được một lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong ứng dụng "Sony VAIO Update" trên máy tính cá nhân Sony® VAIO®. Sony đã phát hành một bản cập nhật bảo mật như một biện pháp đối phó và khuyến nghị tất cả khách hàng nên cài đặt ngay bản cập nhật này.

Các dòng máy tính bị ảnh hưởng

Máy tính Sony VAIO với VAIO Update phiên bản 7.3.0.03150 hoặc phiên bản cũ hơn.

Lưu ý:  Lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn tồn tại bất kể VAIO Update đã được cài đặt sẵn hay cài đặt bởi bản cập nhật sau.

 

Nguy cơ về lỗ hổng bảo mật

Lỗ hổng  bảo mật có khả năng cho phép bên thứ ba chạy mã tùy ý trên máy tính bị ảnh hưởng.

 

Giải pháp khắc phục

Quý khách vui lòng sử dụng VAIO Update để cài đặt "VAIO Update 7.4.0.15200 trở lên".

Lưu ý: Nếu máy tính của quý khách sử dụng thiết lập mặc định, VAIO Update sẽ tự động cài đặt bản cập nhật "VAIO Update 7.4.0.15200".

 

Cách kiểm tra phiên bản VAIO Update.

  1. Mở Windows Explorer.
  2. Vào ổ đĩa (C) ► Program Files ► Sony ► thư mục VAIO Update

           hoặc

           Vào ổ đĩa (C) ► Program Files ► Sony ► thư mục VAIO Update 5.

       3. Nhấp đúp vào tập tin Version.txt.