ID bài viết : 00229548 / Sửa lần cuối : 23/07/2019

Treo tường - Giá treo tường tương thích và số đo khoảng cách lỗ bắt vít của BRAVIA TV (mẫu 2017)

  Vui lòng xem bảng sau đây và kiểm tra giá treo tường tương thích với Tivi của bạn.

  CẢNH BÁO: Nguy cơ tổn thương cơ thể.

  • Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
  • Vì lý do an toàn cũng như để lắp đặt đúng cách, vui lòng làm theo Hướng dẫn sử dụng giá treo tường, Hướng dẫn thiết lập Tivi và các hướng dẫn sau đây.

  Xem bảng tương thích

  Bảng tương thích


  Xem bảng tương thích

  • Số đo khoảng cách lỗ bắt vít: Chiều rộng x Chiều cao được tính bằng mm
   Hình minh họa mặt sau của BRAVIA TV.

   mặt sau của BRAVIA TV
   [A] R (rộng)
   [B] C (cao)
   [C] lỗ bắt vít

   LƯU Ý:
   • Đối với một số mẫu BRAVIA TV, số đo khoảng cách lỗ bắt vít (R x C) có thể tuân theo tiêu chuẩn VESA, nhưng số lượng và độ sâu của lỗ bắt vít thì không.
   • Sony không đảm bảo việc sử dụng giá treo tường của bên thứ ba để treo BRAVIA TV.
   • Để biết thêm thông tin chi tiết và biện pháp phòng ngừa khi gắn Tivi lên tường, hãy xem hướng dẫn sử dụng Tivi và giá treo tường của bạn.
  • Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC: Chiều rộng x Chiều cao x Độ sâu được tính bằng mm
   Một số mẫu máy đi kèm với Bộ chuyển đổi nguồn AC. Hình minh họa Kích cỡ tương thích của bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S) trong Bảng tương thích.
   Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC

   [A] R (rộng)
   [B] C (cao)
   [C] S (sâu)
    
  • Về khả năng chịu lực của tường

   Tường gắn màn hình phải chịu được lực gấp 4 lần (6 lần đối với một số mẫu) trọng lượng của màn hình. Để biết thêm chi tiết về yêu cầu chịu lực của tường, vui lòng tham khảo Thông tin lắp đặt (Giá treo tường) trên trang thông tin mẫu Tivi của bạn.
   Tường không đủ khả năng chịu lực phải được gia cố đầy đủ. Vui lòng hỏi ý kiến của đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép về vấn đề gia cố tường.

  • Về đinh vít

   Khi gắn Tivi vào giá treo tường, hãy sử dụng vít có chiều dài từ 8 mm đến 12 mm trên bề mặt gắn của giá treo tường (đường kính ren và chiều dài vít có thể khác nhau tùy theo giá treo tường).
   Nếu bạn sử dụng bộ phận thay thế cho các loại vít trên, Tivi có thể rơi xuống làm ai đó bị thương hoặc gây hư hỏng cho bộ phận bên trong của Tivi.

  Bảng tương thích

  LƯU Ý: Tính sẵn có của giá treo tường có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ của bạn.

  Các mẫu năm 2017

  Tên dòng TiviTên mẫu TiviInchGiá treo tường tương thíchKích cỡ lỗ bắt vítChiều dài dây nguồnTrọng lượng Tivi không có chân đế
  Dòng A1KD-77A177SU-WL450 (D20/60mm)400x3002 m37,8 kg
  KD-65A165SU-WL450 (D20/60mm)400x2002 m29,8 kg
  KD-55A155SU-WL450 (D20/60mm)400x2002 m25 kg
  Dòng X9500EKD-65X9500E65*3400x3001,5 m43,3 kg
  KD-55X9500E55*3300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  2 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (287 x 75 x 32,5)
  32,7 kg
  Dòng X9400E / X9300EKD-75X9400E75SU-WL500 *2400x3001,5 m42,8 kg
  KD-65X9300E65SU-WL450 *1400x3001,5 m38,2 kg
  KD-55X9300E55SU-WL450 *1300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  2 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (287 x 75 x 32,5)
  28,6 kg
  Dòng X9001EFW-65X9001E65SU-WL450 *1300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  2 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (287 x 75 x 32,5)
  22 kg
  FW-55X9001E55SU-WL450 *1300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (228 x 75 x 38)
  16,9 kg
  Dòng X9000EKD-75X9000E75SU-WL500 *2400x4001,5 m33,2 kg
  KD-65X9000E65SU-WL450 *1300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  2 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (287 x 75 x 32,5)
  22 kg
  KD-55X9000E55SU-WL450 *1300x300Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (228 x 75 x 38)
  16,9 kg
  KD-49X9000E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (228 x 75 x 38)
  12,6 kg
  Dòng X8501EFW-65X8501E65SU-WL450 *1300x3001,5 m21 kg
  FW-55X8501E55SU-WL450 *1200x2001,5 m18,6 kg
  Dòng X8500EKD-75X8500E75SU-WL500 *2400x3001,5 m34,1 kg
  KD-65X8500E65SU-WL450 *1300x3001,5 m21 kg
  KD-55X8500E55SU-WL450 *1200x2001,5 m18,6 kg
  Dòng X8200EKD-55X8200E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,6 kg
  KD-49X8200E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (228 x 75 x 38)
  12,2 kg
  KD-43X8200E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (170 x 85 x 40) hoặc (191 x 80 x 39)
  10,1 kg
  Dòng X8001EFW-55X8001E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,6 kg
  FW-49X8001E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (170 x 85 x 40) hoặc (191 x 80 x 39)
  12,2 kg
  Dòng X8000EKD-55X8000E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,6 kg
  KD-49X8000E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (170 x 85 x 40) hoặc (191 x 80 x 39)
  12,2 kg
  KD-43X8000E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36) hoặc (192 x 80 x 39)
  10,1 kg
  Dòng X7500EKD-49X7500E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36) hoặc (170 x 85 x 40) hoặc (191 x 80 x 39)
  (Ấn Độ: 170 x 85 x 40 hoặc 191 x 80 x 39)
  11,6 kg
  KD-43X7500E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36)
  9,4 kg
  Dòng X7007EKD-65X7007E65SU-WL450 *1300x3001,5 m20,9 kg
  KD-55X7007E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,7 kg
  KD-49X7007E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36) hoặc (170 x 85 x 40)
  11,4 kg
  KD-43X7007E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36)
  9,3 kg
  Dòng X7002EKD-65X7002E65SU-WL450 *1300x3001,5 m20,9 kg
  KD-55X7002E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,7 kg
  KD-49X7002E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36) hoặc (170 x 85 x 40)
  11,4 kg
  KD-43X7002E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36)
  9,3 kg
  Dòng X7000EKD-65X7000E65SU-WL450 *1300x3001,5 m20,9 kg
  KD-55X7000E55SU-WL450 *1300x2001,5 m17,7 kg
  KD-49X7000E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36) hoặc (170 x 85 x 40)
  11,4 kg
  KD-43X7000E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36)
  9,3 kg
  Dòng X6700EKD-70X6700E70SU-WL450 *1400x4001,5 m27,7 kg
  KD-60X6700E60SU-WL450 *1400x3001,5 m19,0 kg
  Dòng W772EKLV-49W772E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (161 x 68 x 36)
  12,0 kg
  KLV-43W772E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32) hoặc (151 x 65 x 32)
  9,6 kg
  Dòng W757EKDL-49W757E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  11,5 kg
  KDL-43W757E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  9,1 kg
  Dòng W750EKDL-49W750E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  11,5 kg
  KDL-43W750E43SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  9,1 kg
  Dòng W672EKLV-49W672E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32)
  11,9 kg
  KLV-40W672E40SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32)
  8,6 kg
  KLV-32W672E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (157 x 65 x 32)
  6,3 kg
  Dòng W667EKDL-49W667E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  11,4 kg
  KDL-40W667E40SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (110 x 63,5 x 31)
  8,1 kg
  Dòng W660EKDL-49W660E49SU-WL450 *1200x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  11,4 kg
  KDL-40W660E40SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (110 x 63,5 x 31)
  8,1 kg
  KDL-32W660E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (110 x 63,5 x 31)
  5,8 kg
  Dòng W622EKLV-32W622E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  6,3 kg
  Dòng W617EKDL-32W617E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (110 x 63,5 x 31)
  5,8 kg
  Dòng W610EKDL-32W610E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (110 x 63,5 x 31)
  5,8 kg
  Dòng R422EKLV-32R422E32SU-WL450 *1100x200Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  1,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (155 x 63 x 32) hoặc (153 x 51 x 35)
  6,3 kg
  Dòng R352EKLV-40R352E40SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (128,5 x 56 x 33,5) hoặc (129 x 56 x 34)
  6,5 kg
  Dòng R350EKDL-40R350E40SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34)
  6,5 kg
  Dòng R326EKLV-32R326E32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (129 x 56 x 34)
  4,5 kg
  Dòng R324EKDL-32R324E32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34)
  4,5 kg
  Dòng R302EKLV-32R302E32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC
  0,5 m (Ấn Độ: 1,5 m)
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (143 x 54 x 31) hoặc (129 x 56 x 34)
  4,5 kg
  Dòng R300EKDL-32R300E32SU-WL450 *4100x100Chiều dài cáp DC của bộ chuyển đổi AC
  1,5 m
  Chiều dài dây nguồn AC 
  0,5 m
  Kích cỡ bộ chuyển đổi nguồn AC (R x C x S)
  (129 x 56 x 34) hoặc (111,5 x 57 x 31)
  4,5 kg


  *1 Việc sử dụng đầu ra sau có thể bị hạn chế tùy theo kiểu gắn tường. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.
  *2 không có chức năng lật nghiêng.
  *3 Phụ kiện giá treo tường đi kèm với Tivi.
  *4 Việc sử dụng đầu ra sau sẽ bị hạn chế. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn tham khảo cho Tivi.