ID bài viết : 00233726 / Sửa lần cuối : 05/02/2023In

Hướng dẫn khắc phục sự cố trên loa không dây

    QUAN TRỌNG: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các mẫu loa di động không dây có chữ “SRS” đứng phía trước. Đối với các mẫu máy khác, vui lòng tham khảo trang web Hỗ trợ của Sony để biết giải pháp


    Nhấp vào chủ đề để xem các bước Khắc phục sự cố:

    Nếu câu hỏi của bạn không có trong hướng dẫn sử dụng này, vui lòng nhập câu hỏi của bạn vào thanh tìm kiếm trên trang web Hỗ trợ của Sony.