ID bài viết : 00228241 / Sửa lần cuối : 22/06/2020

Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì?

  Dưới đây là các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI:

  Đối với dòng Z8H:

  Chức năng HDMIHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4
  Tín hiệu 8K 24p/25p/30p/50p/60p *1---
  Tín hiệu 4K 100p/120p *1---
  Tín hiệu 4K 24p/25p/30p/50p/60p *2
  HDR
  HDCP2.3
  MHL----
  ARC(eARC)---

  *1

  • Sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có hỗ trợ Định dạng nâng cao (18Gbps).
  • Cần có cáp HDMI 48Gbps cho một số thiết bị HDMI phát tín hiệu 8K. Trong trường hợp này, hãy sử dụng cáp HDMI 48Gbps.
  • Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 4 thành Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)).

  *2

  • Sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có hỗ trợ Định dạng nâng cao (18Gbps).
  • Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng kết nối HDMI thành Enhanced format (Định dạng nâng cao), Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) hoặc Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)).


  Đối với dòng Z9G:

  Chức năng HDMIHDMI 1HDMI 2HDMI 3HDMI 4
  Tín hiệu 8K 24p/30p *1---
  Tín hiệu 4K 100p/120p *1---
  Tín hiệu 4K 24p/30p/50p/60p *2
  HDR
  HDCP2.3
  MHL----
  ARC(eARC)---

  *1

  • Sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có hỗ trợ Định dạng nâng cao (18Gbps).
  • Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng HDMI 4 thành Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) hoặc Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)).

  *2

  • Sử dụng Cáp HDMI cao cấp tốc độ cao có hỗ trợ Định dạng nâng cao (18Gbps).
  • Thiết lập HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) cho cổng kết nối HDMI thành Enhanced format (Định dạng nâng cao), Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) hoặc Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)).