ID bài viết : 00228954 / Sửa lần cuối : 11/09/2019

Amazon Alexa không nhận tai nghe không dây của tôi.

Không thể truyền âm thanh qua Amazon Alexa ngay cả khi đã thay đổi nút chức năng trên tai nghe thành Amazon Alexa.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Vui lòng kiểm tra liên kết dưới đây để biết các yêu cầu khi sử dụng Amazon Alexa với tai nghe không dây của bạn.

  Hướng dẫn sử dụng Amazon Alexa với tai nghe không dây.

  Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước sau đây:

  • Chuyển chức năng của nút tai nghe thành Amazon Alexa.
   LƯU Ý: Để sử dụng Amazon Alexa, bạn phải chuyển chức năng nút tai nghe thành Amazon Alexa qua ứng dụng “Headphones Connect”.
  • Đã hoàn thành cài đặt lại Amazon Alexa?
  • Bạn đã thao tác nút tai nghe chính xác?
   • Cách đưa đầu vào âm thanh:
    Nhấn nút trước để đưa đầu vào âm thanh.
   • Hủy bỏ đầu vào âm thanh:
    Nhấn lại nút để hủy đầu vào âm thanh.
    Chức năng sẽ tự động bị hủy nếu không có âm thanh đầu vào.