ID bài viết : 00225525 / Sửa lần cuối : 24/03/2019

Cách ngăn chương trình tự động tải hoặc tự động khởi động trong Windows 10

  Làm theo các bước sau đây để ngăn chương trình tự động tải hoặc tự động khởi động khi máy tính bật.

  QUAN TRỌNG: Tắt một mục tùy chọn khởi động có thể làm thay đổi cách thức ứng dụng hoạt động hoặc vô hiệu hóa các quy trình chạy tự động.

  1. Nhấp vào nút Start (Bắt đầu), sau đó trong hộp Search programs and files (Tìm kiếm chương trình và tập tin), nhập tìm: System Configuration (Cấu hình hệ thống).
    
  2. Trong cửa sổ System Configuration (Cấu hình hệ thống), nhấp vào tab Startup (Khởi động).
   win10_startup
    
  3. Trên tab Startup (Khởi động), nhấp vào Open Task Manager (Mở trình quản lý tác vụ).
   win10_taskmgr
    
  4. Trong cửa sổ Task Manager (Trình quản lý tác vụ), chọn chương trình mong muốn để ngăn chương trình đó tự động chạy/tải khi khởi động và nhấp vào nút Disable (Tắt).
   taskmanager_selection
    
  5. Tác vụ sẽ tắt khi bạn nhấn Restart (Khởi động lại) máy tính.