ID bài viết : 00223917 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách di chuyển ứng dụng sang thiết bị lưu trữ USB trên Android TV™

  Bạn có thể di chuyển các ứng dụng đã tải xuống sang một thiết bị lưu trữ USB để tăng dung lượng còn trống trên Tivi.

  CẢNH BÁO: Khi bạn định dạng thiết bị lưu trữ USB, toàn bộ dữ liệu đã lưu trong USB sẽ bị xóa. Nên sao lưu những dữ liệu quan trọng của bạn trước khi định dạng

  LƯU Ý:

  • Thực hiện quy trình này sẽ định dạng thiết bị lưu trữ USB để sử dụng riêng với Tivi. Do đó, bạn có thể không sử dụng thiết bị lưu trữ USB với máy tính hoặc thiết bị khác được.
  • Không thể di chuyển một số ứng dụng sang thiết bị lưu trữ USB.
  1. Kết nối thiết bị lưu trữ USB với Tivi.
  2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Storage & reset (Lưu trữ và thiết lập lại), sau đó chọn thiết bị lưu trữ USB mong muốn.
  5. Chọn Format as device storage (Định dạng như bộ lưu trữ thiết bị).
  6. Sau khi định dạng xong, nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  7. Chọn Settings (Cài đặt).
  8. Chọn Apps (Ứng dụng).
  9. Chọn ứng dụng mà bạn muốn di chuyển sang thiết bị lưu trữ USB.
  10. Chọn thiết bị lưu trữ USB trong danh sách bộ nhớ đã sử dụng. Ứng dụng được di chuyển sang thiết bị lưu trữ USB.

  LƯU Ý: Lặp lại các bước 6 đến 10 để di chuyển các ứng dụng khác sang thiết bị lưu trữ USB

   

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.