ID bài viết : 00225243 / Sửa lần cuối : 15/05/2019

Các lợi ích và tính năng của Bản cập nhật firmware ILCE-9 lên Phiên bản 5.00

  Bản cập nhật (firmware) phần mềm hệ thống lên Phiên bản 5.00 tiếp tục cải tiến hiệu suất lấy nét tự động (AF) rất được hoan nghênh của dòng máy ảnh, cũng như bổ sung nhiều chức năng mới để tăng cường hỗ trợ thao tác chụp/quay, xem ảnh và tùy chỉnh máy ảnh.

  LƯU Ý: Để tải bản cập nhật (firmware) phần mềm hệ thống mới nhất, hãy kiểm tra phần Tải xuống ILCE-9.

  QUAN TRỌNG: Vui lòng xem xét các lợi ích và thay đổi sau đây trước khi thực hiện cập nhật.


  Các chức năng được thêm vào và thay đổi thông số kỹ thuật

  Xem kỹ các thay đổi dưới đây trước khi cài đặt bản cập nhật. Đồng thời tham khảo các liên kết đến Hướng dẫn trợ giúp hoặc thông tin khác nếu có sẵn.

  Chụp ảnh

  Xem

  Tùy chỉnh máy ảnh

  Chức năng mạng

  Các chức năng đã xóa

  Xem kỹ các chức năng đã xóa dưới đây trước khi cài đặt bản cập nhật. Đồng thời tham khảo các liên kết đến Hướng dẫn trợ giúp hoặc thông tin khác nếu có sẵn.

  Các chức năng đã xóa