ID bài viết : 00206239 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Cách ghép nối với thiết bị BLUETOOTH thứ hai hoặc tiếp theo.

  Quy trình khác nhau tùy theo tình trạng của đèn báo BLUETOOTH khi loa Bluetooth bật.
  LƯU Ý: Để biết chi tiết về cách vận hành thiết bị mà bạn muốn kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

  • Khi đèn báo BLUETOOTH (xanh lam) nhấp nháy nhanh 
   Loa hiện đang ở chế độ ghép nối.
   Thực hiện các thao tác ghép nối trên thiết bị mà bạn muốn kết nối thông qua kết nối BLUETOOTH.
    
  • Khi đèn báo BLUETOOTH (xanh lam) nhấp nháy chậm
   Loa đang chờ kết nối BLUETOOTH.
   Nếu bạn muốn ghép nối thêm thiết bị khác, hãy thực hiện các thao tác sau đây.
   1. Nhấn và giữ nút nguồn/PAIRING (GHÉP NỐI) cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.
   2. Kiểm tra để đảm bảo đèn báo BLUETOOTH (xanh lam) nhấp nháy nhanh, tức là loa đang ở chế độ ghép nối.
   3. Thực hiện các thao tác ghép nối trên thiết bị mà bạn muốn kết nối thông qua kết nối BLUETOOTH.
  • Khi đèn báo BLUETOOTH (xanh lam) sáng ổn định
   Có một thiết bị khác được kết nối với loa thông qua kết nối BLUETOOTH.
   Nếu bạn muốn ghép nối thêm thiết bị khác, hãy thực hiện các thao tác sau đây.
   1. Tắt chức năng BLUETOOTH trên thiết bị BLUETOOTH kết nối hoặc tắt thiết bị. 
   2. Nhấn và giữ nút  nguồn/PAIRING (GHÉP NỐI) trên loa cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp.
   3. Kiểm tra để đảm bảo đèn báo BLUETOOTH (xanh lam) nhấp nháy nhanh, tức là loa đang ở chế độ ghép nối.
   4. Thực hiện các thao tác ghép nối trên thiết bị mà bạn muốn kết nối thông qua kết nối BLUETOOTH.