ID bài viết : 00205381 / Sửa lần cuối : 27/12/2018

Không nghe thấy âm thanh hoặc âm thanh nghe rất nhỏ bất kể bạn chọn thiết bị nào.

  Hãy thử quy trình sau đây.
  LƯU Ý: Bởi vì từng bước trong số những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra trạng thái thiết bị sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Kiểm tra để đảm bảo nguồn của thiết bị và tất cả các thiết bị kết nối đang bật.
  2. Kiểm tra để đảm bảo đã cắm chặt tất cả các cáp nối vào cổng ra/cổng vào của đầu thu, loa và thiết bị khác.
  3. Kiểm tra xem núm MASTER VOLUME (ÂM LƯỢNG CHÍNH) ở mặt trước của đầu thu có ở mức VOL MIN (ÂM LƯỢNG NHỎ NHẤT) không.
  4. Kiểm tra xem âm thanh có đi vào đầu thu đúng cách không từ thiết bị kết nối và âm thanh có đang phát đúng cách không.
  5. Chọn ngõ vào bạn muốn nghe bằng cách nhấn nút ngõ vào trên điều khiển từ xa hoặc xoay núm INPUT SELECTOR (BỘ CHỌN NGÕ VÀO) ở mặt trước của đầu thu.
  6. Kiểm tra tai nghe không được kết nối với đầu thu.
  7. Nhấn nút SPEAKERS (LOA) ở mặt trước của đầu thu và chọn một cài đặt không phải OFF SPEAKERS (TẮT LOA).
  8. Nhấn nút  (tắt tiếng) trên điều khiển từ xa đi kèm và tắt chức năng tắt tiếng. MUTING (TẮT TIẾNG) sẽ bị xóa khỏi cửa sổ hiển thị.