ID bài viết : 00223604 / Sửa lần cuối : 06/06/2019

Sự cố có được khắc phục khi bạn đóng tất cả các ứng dụng đang được dùng trên điện thoại thông minh của bạn hoặc thiết bị phát lại khác không?

  Nếu có bất kỳ ứng dụng nào đang hoạt động trên điện thoại thông minh của bạn hoặc thiết bị phát lại khác không phải ứng dụng phát lại nhạc, hãy đóng ứng dụng đó lại để xem có làm ngừng hiện tượng nhảy âm thanh hoặc nhiễu hay không.

  • Sự cố đã được khắc phục.

   Nếu có nhiều ứng dụng đang hoạt động cùng lúc trên điện thoại thông minh của bạn hoặc thiết bị phát lại khác, việc này sẽ gây ra quá tải cho thiết bị phát lại và có thể gây ra hiện tượng nhảy âm thanh hoặc nhiễu.

  • Sự cố không được khắc phục.

   

   

  Quay lại Menu chính