ID bài viết : 00205018 / Sửa lần cuối : 17/04/2019

Tôi không thể phát video YouTube từ thiết bị di động của tôi lên Android TV

  Mỗi bước trong các bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục chưa sau khi hoàn thành mỗi bước. 

  1. Cập nhật phần mềm mới nhất cho Tivi. 
   Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV™? 
    
  2. Thiết lập lại Tivi và thiết bị di động.
   Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo: Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?
    
  3. Sử dụng quy trình sau đây để gỡ cài đặt các bản cập nhật cho Android System WebView và Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng).
   4. Chọn Android System WebView.
   5. Chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) và chọn OK.
   6. Nhấn nút BACK trên điều khiển từ xa để quay lại màn hình Apps (Ứng dụng).
   7. Chọn Chromecast built-in (Chromecast tích hợp).
   8. Chọn Uninstall updates (Gỡ bỏ bản cập nhật) và chọn OK.

   Sau khi gỡ cài đặt bản cập nhật, hãy thiết lập lại Tivi và cập nhật 2 ứng dụng nói trên lên phiên bản mới nhất từ Google Play store (Cửa hàng Google Play).
    

  *Android, Android TV, Chromecast tích hợp, Google Play và YouTube là nhãn hiệu của Google LLC.