ID bài viết : 00206197 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Truy cập bằng nút chuyển

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm hoặc hệ điều hành cụ thể:

  Truy cập bằng nút chuyển giúp những người dùng bị khiếm khuyết về tay có thể điều khiển Tivi bằng cách kết nối các thiết bị chuyển.
  Thay vì nhấn các nút nhỏ trên điều khiển từ xa của Tivi, Truy cập bằng nút chuyển cho phép người dùng di chuyển tiêu điểm trên màn hình Tivi và chọn các mục mong muốn, chẳng hạn như ứng dụng và Inputs (Ngõ vào) bằng cách nhấn nút chuyển trên thiết bị chuyển.

  LƯU Ý: Một số công ty bán thiết bị chuyển (nút chuyển ngoài), chẳng hạn như AbleNet và Enabling Devices. Vui lòng kiểm tra trước khả năng tương thích của Tivi.

   

  Kết nối thiết bị chuyển qua USB với Tivi của bạn

  1. Kết nối thiết bị chuyển qua USB với cổng USB trên Tivi.
  2. Làm theo hướng dẫn sử dụng của thiết bị chuyển để biết cách sử dụng và thông tin bổ sung.
   hình ảnh của thiết bị chuyển qua Bluetooth

  Kết nối thiết bị chuyển qua Bluetooth với Tivi của bạn

  Thiết lập thiết bị chuyển qua Bluetooth của bạn vào chế độ ghép nối.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Đối với Android 7.0, biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của menu Home.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Add device (Thêm thiết bị) và nhấn nút Enter.
  5. Khi thiết bị chuyển qua Bluetooth của bạn được hiển thị trên màn hình Tivi, hãy chọn và nhấn nút Enter.
  6. Tên thiết bị chuyển của bạn sẽ hiển thị dưới Registered devices (Thiết bị đã đăng ký).
   hình ảnh của thiết bị chuyển qua Bluetooth

   

  Bật Truy cập bằng nút chuyển

  Cần có chuột máy tính để bật Truy cập bằng nút chuyển.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter.
   LƯU Ý: Đối với Android 8.0, biểu tượng Settings (Cài đặt) nằm ở góc trên bên phải của menu Home. Đối với Android 7.0, biểu tượng nằm ở góc dưới bên trái của menu Home.
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Accessibility (Trợ năng) và nhấn nút Enter.
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Switch Access (Truy cập bằng nút chuyển) và nhấn nút Enter.
  5. Chọn Enable (Bật) và nhấn nút Enter.
  6. Chọn OK và nhấn nút Enter.
  7. Đợi cửa sổ Switch Access Setup Guide (Hướng dẫn thiết lập Truy cập bằng nút chuyển) hiển thị trên màn hình Tivi của bạn.
  8. Kết nối chuột máy tính với Tivi của bạn và chọn One switch (Một nút chuyển) hoặc Two switches (Hai nút chuyển).
  9. Chọn NEXT (TIẾP THEO).
  10. Chọn Linear scanning (Quét tuyến tính) hoặc Row-column scanning (Quét theo hàng cột).
  11. Chọn NEXT (TIẾP THEO).
  12. Nhấn nút chuyển để kích hoạt Truy cập bằng nút chuyển.
  13. Chọn tốc độ quét mong muốn trong số các tùy chọn Slow (Chậm), Medium (Trung bình), Fast (Nhanh) và Custom, (Tùy chỉnh), rồi chọn NEXT (TIẾP THEO).
  14. Kiểm tra thiết lập của bạn bằng cách làm theo các chỉ dẫn trên màn hình Tivi.
  15. Chọn FINISH (HOÀN TẤT).

  Khi chọn PREVIOUS (TRƯỚC ĐÓ), bạn có thể quay lại trang trước đó và thay đổi cài đặt của bạn.

   

  LƯU Ý: Không bảo đảm hoạt động cho tất cả các thiết bị chuyển (nút chuyển).