ID bài viết : 00203951 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Netflix không hoạt động sau khi thay đổi các cài đặt loa của Tivi.

  Netflix có thể không hoạt động sau khi thay đổi các cài đặt loa từ Audio system (Hệ thống âm thanh) thành TV speakers (Loa Tivi) trong khi xem video Netflix.
  Không vận hành các cài đặt Speakers (Loa) từ Action Menu (Menu Thao tác) trong khi phát lại Netflix.

  Nếu bạn thao tác như trên và Netflix không khởi chạy, hãy thiết lập lại Tivi hoặc buộc dừng ứng dụng Netflix.

  • Để thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo bài viết sau đây: Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV™?
  • Để buộc dừng ứng dụng Netflix, hãy tham khảo các bước sau đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Apps (Ứng dụng) trong danh mục TV (Tivi).
   4. Chọn Netflix trong danh mục System apps (Ứng dụng hệ thống).
   5. Chọn Force stop (Buộc dừng), sau đó chọn OK.

  *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.