ID bài viết : 00203206 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Tivi của tôi không hiển thị cài đặt loa Sound Bar khi tôi nhấn nút trên điều khiển từ xa của loa Sound Bar

  Khi sử dụng loa Sound Bar với đầu vào Tivi (đèn báo Tivi của hệ thống được BẬT), các cài đặt sẽ không hiển thị trên màn hình Tivi.
   Các cài đặt sau đây sẽ không hiển thị trên màn hình Tivi khi bạn sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar.

  • Sound Mode (Chế độ âm thanh)
  • Vertical Surround (Âm thanh vòm theo chiều dọc)
  • Voice Mode (Chế độ giọng nói)
  • Night Mode (Chế độ ban đêm)
  • Volume (Âm lượng), subwoofer volume (âm lượng loa subwoofer), v.v.

  LƯU Ý: Một số mẫu máy không hỗ trợ Vertical Surround (Âm thanh vòm theo chiều dọc).
   

  Tham khảo quy trình sau đây để biết cách kiểm tra cài đặt:

  • Cài đặt âm lượng
   Để hiển thị cài đặt âm lượng trên Tivi, hãy thực hiện các thao tác cài đặt âm lượng bằng điều khiển từ xa của Tivi.
  • Cài đặt khác
   Vận hành điều khiển từ xa của loa Sound Bar và xác nhận cài đặt bằng cách kiểm tra trạng thái của các đèn LED (sáng hoặc nhấp nháy) trên loa Sound Bar.
   Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.