ID bài viết : 00203206 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Không có gì xuất hiện trên màn hình Tivi khi sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi sử dụng loa Sound Bar với đầu vào Tivi (đèn báo Tivi của hệ thống được BẬT), các cài đặt sẽ không hiển thị trên màn hình Tivi.
 Các cài đặt sau đây sẽ không hiển thị trên màn hình Tivi khi bạn sử dụng điều khiển từ xa của loa Sound Bar.

  • Sound Mode (Chế độ âm thanh)
  • Vertical Surround (Âm thanh vòm theo chiều dọc)
  • Voice Mode (Chế độ giọng nói)
  • Night Mode (Chế độ ban đêm)
  • Volume (Âm lượng), subwoofer volume (âm lượng loa subwoofer), v.v.

Để hiển thị các cài đặt của hệ thống trên Tivi, hãy thực hiện quy trình sau đây:

  • Thực hiện các cài đặt âm lượng bằng điều khiển từ xa của Tivi để hiển thị cài đặt âm lượng.
  • Để hiển thị các cài đặt không phải âm lượng, hãy nhấn nút Home của điều khiển từ xa của hệ thống, sau đó điều khiển từng nút khi Menu chính hiển thị. Lần tiếp theo khi bạn xem Tivi, hãy chọn TV input (Đầu vào Tivi) sau khi hoàn tất các cài đặt.