ID bài viết : 00203190 / Sửa lần cuối : 12/11/2018

Chức năng Party Chain không phát âm thanh từ giắc cắm AUDIO IN hoặc nguồn giắc cắm micrô sang loa Party Guest

    Khi chức năng Party Chain hoặc Wireless Party Chain được bật, loa Party Host sẽ không phát bất kỳ âm thanh nào từ các thiết bị được kết nối với cổng AUDIO IN hoặc Micrô (Giắc cắm MIC) sang loa Party Guest.

    Âm thanh từ Giắc cắm MIC chỉ được phát ra từ loa kết nối với Giắc cắm MIC.