ID bài viết : 00202910 / Sửa lần cuối : 09/10/2018

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Mojave (10.14) đối với các Sản phẩm tạo ảnh kỹ thuật số và Phần mềm ứng dụng

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chọn một Danh mục sản phẩm.

Tạo ảnh kỹ thuật số

  • Máy ảnh kỹ thuật số α (alpha): Đang được đánh giá
  • Máy ảnh Cyber-shot: Đang được đánh giá
  • Máy quay kỹ thuật số: Đang được đánh giá
  • Máy ảnh Bloggie / Webbie HD: Đang được đánh giá
  • Phụ kiện: Đang được đánh giá
  • Phần mềm ứng dụng
  • Trình cập nhật phần mềm hệ thống (Firmware): Đang được đánh giá