ID bài viết : 00202709 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Đèn báo LED của Tivi không bật sáng màu vàng nâu khi tôi thiết lập cài đặt On Timer (Hẹn giờ bật) hoặc Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ)

    Để khắc phục sự cố, hãy thiết lập lại Tivi.
    Để biết cách thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV™?

    *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.