ID bài viết : 00202564 / Sửa lần cuối : 25/02/2019

Hệ thống âm thanh không phát ra âm thanh từ các dịch vụ mạng (chẳng hạn như Netflix và Amazon) khi được kết nối với một thiết bị âm thanh Bluetooth.

    Khi thiết bị âm thanh Bluetooth tuân thủ giao thức A2DP được kết nối, Digital Audio Out (Optical) (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số (Quang học)) và HDMI (eARC/ARC) đều bị tắt tiếng.