ID bài viết : 00202564 / Sửa lần cuối : 25/09/2018

Hệ thống âm thanh không phát ra âm thanh từ các dịch vụ mạng (chẳng hạn như Netflix và Amazon) khi được kết nối với một thiết bị âm thanh Bluetooth.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi thiết bị âm thanh Bluetooth tuân thủ giao thức A2DP được kết nối, Digital Audio Out (Optical) (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số (Quang học)) và HDMI (eARC/ARC) đều bị tắt tiếng.