ID bài viết : 00203175 / Sửa lần cuối : 15/10/2018

Các cài đặt khuyên dùng khi tự chụp chân dung bằng DSC-RX0 sử dụng Gậy chụp hình VCT-SGR1

  Các cài đặt khuyên dùng khi chụp ảnh tĩnh

  Khi tự chụp chân dung, bạn không thể sử dụng màn hình để kiểm tra liệu máy ảnh có lấy nét trên chủ thể hay không. Vì vậy, bạn nên bật tín hiệu âm thanh để thông báo thời điểm máy ảnh lấy nét bằng cách phát ra tiếng bíp. Đặt Face Detection(Nhận diện khuôn mặt) thành On (Bật) để bật tín hiệu âm thanh.

  Quy trình thiết lập máy ảnh

  1. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Shoot Mode (Chế độ chụp) -> Intelligent Auto (Tự động thông minh).
  2. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Focus Mode (Chế độ lấy nét) -> Single-shot AF (Lấy nét tự động từng ảnh một).
  3. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Face Detection (Nhận diện khuôn mặt) -> On (Bật).
  4. Chọn MENU -> (Camera Settings2) (Cài đặt máy ảnh2) -> Audio signals (Tín hiệu âm thanh) -> On (Bật).

  Quy trình chụp

  1. Khoảng cách chụp tối thiểu là khoảng 50 cm từ ống kính. Đảm bảo máy ảnh cách xa khuôn mặt bạn ít nhất 50 cm.

   [1]: 50 cm hoặc nhiều hơn
    
  2. Nhấn nút PHOTO (ẢNH) trên VCT-SGR1 xuống một nửa để lấy nét. Khi máy ảnh lấy nét trên chủ thể, bạn có thể nghe thấy tín hiệu âm thanh.
    
  3. Nhấn nút PHOTO (ẢNH) xuống hết để chụp ảnh.
    

  Các cài đặt khuyên dùng để quay phim

  Khi bạn quay phim bản thân, bạn nên đặt NEAR Mode in PF (Chế độ chụp gần trong PF) thành On (Bật). Bạn có thể lấy nét trong phạm vi khoảng từ 50 cm đến 1 m. Khi Face Detection (Nhận diện khuôn mặt) được đặt thành On (Bật), máy ảnh sẽ nhận diện khuôn mặt của chủ thể, điều chỉnh các cài đặt độ phơi sáng và tự động xử lý ảnh.

  Quy trình thiết lập máy ảnh

  1. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Shooting Mode (Chế độ chụp) -> Intelligent Auto (Tự động thông minh).
  2. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Focus Mode (Chế độ lấy nét) -> Preset Focus (Thiết lập lấy nét trước).
  3. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> NEAR Mode in PF (Chế độ chụp gần trong PF) -> On (Bật).
  4. Chọn MENU -> (Camera Settings1) (Cài đặt máy ảnh1) -> Face Detection (Nhận diện khuôn mặt) -> On (Bật).

  Quy trình chụp

  1. Giữ khuôn mặt bạn nằm trong phạm vi cách ống kính khoảng từ 50 cm đến 1 m. Máy ảnh có thể lấy nét trong phạm vi này.

   [1]: 50 cm đến 1 m
    
  2. Bắt đầu quay phim bằng cách nhấn nút MOVIE (PHIM) trên VCT-SGR1.