ID bài viết : 00202572 / Sửa lần cuối : 02/04/2019

Công suất tối đa mà Thiết bị thu AV có thể kết nối với cổng CENTER SPEAKER IN là bao nhiêu?

    Bạn có thể kết nối Thiết bị thu AV có công suất 200 W với loa 8 ohm.