ID bài viết : 00202705 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Cách nghe Tivi đồng thời thông qua tai nghe và loa Tivi, loa soundbar hoặc thiết bị âm thanh khác.

Tivi không phát ra âm thanh khi sử dụng đồng thời tai nghe và loa Tivi, loa soundbar hoặc thiết bị âm thanh khác.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  • Để loa Tivi và thiết bị âm thanh cùng phát ra âm thanh:  Hãy kết nối thiết bị âm thanh của bạn với cổng DIGITAL AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH DIGITAL). 
   LƯU Ý: Nếu bạn kết nối thiết bị với ngõ cắm tai nghe Tivi, cổng HDMI hoặc qua Bluetooth, Tivi không thể đồng thời phát âm thanh từ cả loa Tivi và thiết bị âm thanh.
  • Để tai nghe và loa Sound Bar cùng phát ra âm thanh:  Hãy kết nối tai nghe của bạn với ngõ cắm tai nghe Tivi và loa Sound Bar với cổng DIGITAL AUDIO OUT (NGÕ RA ÂM THANH DIGITAL).
   LƯU Ý: Nếu bạn kết nối loa Sound Bar với cổng HDMI hoặc qua Bluetooth, Tivi không thể đồng thời phát âm thanh từ cả tai nghe và loa Sound Bar.