ID bài viết : 00202705 / Sửa lần cuối : 10/12/2018

Không có âm thanh phát ra từ cả loa Tivi và tai nghe Bluetooth hoặc thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi. (Dòng A9F, Z9F)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

  • Nếu thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi

Tivi không thể cùng lúc phát ra âm thanh từ cả loa Tivi và thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi.
Để nghe âm thanh từ cả loa Tivi và thiết bị âm thanh cùng một lúc, hãy kết nối với cổng DIGITAL AUDIO OUT (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số).

  • Nếu bạn đang sử dụng tai nghe Bluetooth

Tivi không thể phát ra âm thanh từ cả loa Tivi và tai nghe Bluetooth cùng một lúc.