ID bài viết : 00202705 / Sửa lần cuối : 02/02/2020

Không có âm thanh phát ra từ cả loa Tivi và tai nghe Bluetooth hoặc thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  • Nếu thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi

  Tivi không thể cùng lúc phát ra âm thanh từ cả loa Tivi và thiết bị âm thanh được kết nối với ngõ cắm tai nghe Tivi.
  Để nghe âm thanh từ cả loa Tivi và thiết bị âm thanh cùng một lúc, hãy kết nối với cổng DIGITAL AUDIO OUT (Đầu ra âm thanh kỹ thuật số).

  • Nếu bạn đang sử dụng tai nghe Bluetooth

  Tivi không thể phát ra âm thanh từ cả loa Tivi và tai nghe Bluetooth cùng một lúc.