ID bài viết : 00200683 / Sửa lần cuối : 08/08/2018

Không thể kết nối Bluetooth với các thiết bị Bluetooth không phải Tivi

    Sau khi thiết bị và Tivi đã được kết nối bằng Bluetooth, thiết bị sẽ ghi nhớ kết nối này với Tivi. Ngay cả khi chuyển chức năng Bluetooth, thiết bị vẫn có thể kết nối với Tivi và không thể kết nối với các thiết bị khác không phải Tivi này.
    Trong trường hợp đó, hãy thử nhấn và giữ nút BLUETOOTH của thiết bị trong 2 giây.

    LƯU Ý: Nếu muốn kết nối lại với Tivi thì nên chọn thiết bị từ danh sách thiết bị Bluetooth trên Tivi. Để biết chi tiết về cách vận hành, hãy xem hướng dẫn sử dụng của Tivi.