ID bài viết : 00200416 / Sửa lần cuối : 29/08/2018

Vô hiệu hóa các chức năng tự động thu nhận và phát lại hình ảnh đã tải lên PlayMemories Online

    Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Sony.

    Chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng các chức năng tự động thu nhận và phát lại để nhận các hình ảnh đã tải lên PlayMemories Online trên Khung ảnh kỹ thuật số DPF-WA700 / W700 sẽ bị vô hiệu hóa vào hoặc sau ngày 30 tháng 9 năm 2018.

    Từ ngày 30 tháng 9 trở đi, vui lòng sử dụng chức năng dịch vụ email của thiết bị để nhận hình ảnh mới.

    Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và chân thành cảm ơn sự thông cảm của các bạn.