ID bài viết : 00198768 / Sửa lần cuối : 22/05/2018

Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ khi sử dụng chức năng USB-DAC (máy nghe nhạc Walkman dòng ZX300 và dòng A40)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi sử dụng chức năng USB-DAC, âm thanh được xử lý trên máy nghe nhạc Walkman, có thể làm cho hình ảnh và âm thanh không đồng bộ khi phát video hoặc trò chơi trên máy tính.

Sử dụng chức năng USB-DAC dành riêng cho thưởng thức nhạc.
Những ứng dụng sau đây tương thích với chức năng USB-DAC. Các ứng dụng này được khuyến nghị sử dụng với máy nghe nhạc Walkman.

Windows: Music Center for PC
Mac: Hi-Res Audio Player for Mac
LƯU Ý:
Truy cập trang web hỗ trợ khách hàng để cài đặt ứng dụng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.