ID bài viết : 00197918 / Sửa lần cuối : 19/04/2018

Thông báo sửa chữa miễn phí màn hình LCD cho Tivi BRAVIA KD-55X9300D

  Kính gửi Quý khách hàng,

  Chúng tôi xin thông báo rằng dòng Tivi BRAVIA KD-55X9300D được bán ra từ tháng 03 năm 2016 có thể xuất hiện sọc ngang trên màn hình LCD.

  Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ miễn phí sửa chữa màn hình LCD cho sản phẩm bị ảnh hưởng của quý khách đến ngày 31 tháng 1 năm 2021.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm.

  <Sản phẩm bị ảnh hưởng>
  KD-55X9300D 

  <Hiện tượng>
  Sọc ngang hiển thị trên màn hình LCD

  <Thời gian sửa chữa miễn phí>
  Đến ngày 31 tháng 1 năm 2021