ID bài viết : 00198593 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Kiểm tra tất cả các ứng dụng trên Tivi của tôi (Đối với các Tivi không phải Android TV)

  Hãy làm theo các bước sau đây nếu bạn muốn kiểm tra tất cả các ứng dụng trong Tivi của mình:

  QUAN TRỌNG: Không phải tất cả BRAVIA TV đều có thể sử dụng ứng dụng. Để xem Tivi của bạn có các chức năng được mô tả trong bài viết này hay không, hãy kiểm tra hướng dẫn đi kèm với sản phẩm.

  1. Đảm bảo kết nối Tivi với mạng Internet đang hoạt động.
  2. Trên điều khiển từ xa đi kèm Tivi, nhấn nút HOME.
  3. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng), Applications (Ứng dụng) hoặc All Applications (Tất cả ứng dụng).

   LƯU Ý đối với các mẫu Tivi 2014: Tùy chọn All Apps (Tất cả ứng dụng) nằm ở góc dưới của màn hình menu Apps (Ứng dụng).

  LƯU Ý:

  • Sony không chịu trách nhiện về chức năng của các Ứng dụng của bên thứ ba. Tính khả dụng của Ứng dụng có thể thay đổi.
  • Một số tính năng hoặc dịch vụ có thể không có sẵn tùy thuộc vào khu vực/quốc gia.
  • Không thể cài đặt hoặc gỡ cài đặt các ứng dụng.