ID bài viết : 00197360 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Câu hỏi thường gặp về Đầu phát Blu-ray khi sử dụng mạng / Internet.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Trang này giới thiệu giải pháp cho Đầu phát Blu-ray khi sử dụng mạng/Internet.

Thông tin cơ bản về Kết nối mạng/Internet

Ứng dụng (Netflix, YouTube, Amazon Video, v.v.)