ID bài viết : 00195599 / Sửa lần cuối : 01/03/2018

Thông báo dành cho khách hàng sử dụng Ống kính FE 24-105mm F4 G OSS

  Cám ơn quý khách đã quan tâm đến các sảm phẩm Sony.

  Một số ống kính FE 24-105mm F4 G OSS có thể gặp phải hiện tượng ảnh mất nét trong vài điều kiện chụp nhất định

  Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí cho các ống kính bị ảnh hưởng của quý khách đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020, vui liên hệ Trung Tâm Bảo Hành (TTBH) gần nhất. (nhấp vào đây để tìm TTBH gần nhất)

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm

  [Hiện tượng]
  Các hiện tượng sau có thể xảy ra trong vài điều kiện chụp nhất định:
  - Ống kính không thể lấy nét khi chụp lấy nét tự động với khẩu độ gần
  - Ống kính mất nét khi thay đổi khẩu độ sau khi lấy nét bằng tay

  [Loại máy và số sê ri bị ảnh hưởng]
  Ống kính SEL24105G FE 24-105mm F4 G OSS
  Vui lòng nhấp vào đây để kiểm tra số sê ri.

  [Hướng dẫn kiểm tra số sê ri]
  Được khắc trên nhãn ở trên thân ống kính

  Image

  [Thời gian sửa chữa miễn phí]
    Đến ngày 31 tháng 3 năm 2020