ID bài viết : 00195486 / Sửa lần cuối : 28/03/2019

Lỗ hổng bảo mật của chuẩn giao tiếp mạng LAN không dây (Wi-Fi) WPA2 trên máy tính Sony VAIO - 08/02/2018

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kính gửi quý khách hàng Sony VAIO,

Nhiều lỗ hổng đã được tìm thấy trong Wi-Fi Protected Access 2 *. WPA 2 là một chuẩn bảo mật giao tiếp mạng LAN không dây (Wi-Fi). Những lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công mạng nhắm mục tiêu vào thông tin mã hóa truyền qua mạng Wi-Fi.

Chúng tôi khuyến cáo khách hàng thực hiện các biện pháp đối phó sau đây để tránh ảnh hưởng của lỗ hổng này lên máy tính Sony VAIO của quý khách.

*CERT: Vulnerability Note VU#228519
Wi-Fi Protected Access (WPA) lỗ hỗng bảo mật xem chi tiết tại: https://www.kb.cert.org/vuls/id/228519

Sản phẩm ảnh hưởng
Tất cả máy tính Sony VAIO có trang bị mạng LAN không dây tương thích với chuẩn giao tiếp WPA 2

Giải pháp khắc phục
Cập nhật Hệ điều hành Windows (* 1) sử dụng Windows Update, bạn có thể tránh ảnh hưởng của lỗ hổng này trong khi hệ điều hành đang chạy.
Hãy thực hiện một trong những cách sau như là một giải pháp khi hệ điều hành không chạy.
1. Tắt chức năng Wake-on-Wi-Fi (* 2).
2. Tắt chế độ ngủ.
3. Không sử dụng mạng LAN không dây (Wi-Fi). Sử dụng kết nối LAN có dây

Cập nhật Windows (* 1): Không được hỗ trợ cho Windows Vista và các phiên bản trước đó. Vui lòng tham khảo thông báo "Kết thúc thông báo hỗ trợ cho các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Windows Vista".
      
Wake-on-Wi-Fi (* 2): Vui lòng xem hướng dẫn thiết lập sau
Vào Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings > Nhấp phải Wireless network connection và chọn Properties) > Nhấp nút Configuration > Vào thẻ Power supply management

Image

Khi lựa chọn “Allow this device to wake the computer” bị mờ đi, chức năng Wake-on-Wi-Fi (* 2) đã bị vô hiệu hóa.

Image

Nếu tùy chọn “Allow this device to wake the computer” được đánh dấu, bạn có thể vô hiện hóa chức năng Wake-on-Wi-Fi (* 2) bằng cách bỏ đánh dấu.

Image

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong quý khách thông cảm.