ID bài viết : 00194771 / Sửa lần cuối : 02/05/2022

Làm thế nào để phóng to khi sử dụng Trình duyệt Internet trên Android TV™ hoặc Google TV™?

  Bạn có thể phóng to thông tin hiển thị trên Trình duyệt Internet bằng cách sử dụng nút PROG+ hoặc CH+ trên điều khiển từ xa:

  1. Mở Trình duyệt Internet.
  2. Nhấn nút PROG+ hoặc CH+ trên điều khiển từ xa của Tivi.
  3. Chọn mức độ mà bạn muốn 100, 150, 200 hoặc 300%.

  Để giảm kích thước, hãy sử dụng nút PROG- hoặc CH- trên điều khiển từ xa của bạn.
  LƯU Ý: Điều kiển từ xa thay đổi tùy theo mẫu Tivi. Hãy xem ví dụ sau đây.

  Điều khiển từ xa có nút PROG.