ID bài viết : 00201399 / Sửa lần cuối : 06/02/2019

Loa tương thích với chức năng Wireless Party Chain

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tính đến tháng 5 năm 2018, các thiết bị sau đây có hỗ trợ Wireless Party Chain:

  • GTK-XB60
  • GTK-XB90
  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41

LƯU Ý: Khi bạn muốn tận hưởng chức năng Wireless Party Chain bằng cách kết nối nhiều loại loa, hãy đặt SRS-XB20 / XB30 / XB40 hoặc GTK-XB60 / XB90 làm loa đầu tiên.