ID bài viết : 00201399 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Các mẫu loa nào có hỗ trợ chức năng Wireless Party Chain?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các mẫu loa sau đây hỗ trợ chức năng Wireless Party Chain kể từ tháng 5/2019:

 • GTK-XB60
 • GTK-XB90
 • SRS-XB20
 • SRS-XB21
 • SRS-XB22
 • SRS-XB30
 • SRS-XB31
 • SRS-XB32
 • SRS-XB40
 • SRS-XB41
 • SRS-XB60
 • MHC-V71D
 • MHC-V81D

LƯU Ý: Ánh sáng sẽ thay đổi tùy theo mẫu loa đầu tiên được cấu hình.