ID bài viết : 00201399 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Các mẫu loa nào có hỗ trợ chức năng Wireless Party Chain?

  Các mẫu loa sau đây hỗ trợ chức năng Wireless Party Chain kể từ tháng 5/2019:

  • GTK-XB60
  • GTK-XB90
  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB22
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB32
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41
  • SRS-XB60
  • MHC-V71D
  • MHC-V81D

  LƯU Ý: Ánh sáng sẽ thay đổi tùy theo mẫu loa đầu tiên được cấu hình.