ID bài viết : 00191664 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cập nhật firmware cho người dùng macOS 10.13 High Sierra.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đối với các mẫu máy sau đây, bạn có thể cập nhật phần mềm máy ảnh bằng macOS High Sierra (10.13).

Cập nhật phần mềm máy ảnh từ trang web tải xuống phần mềm.

LƯU Ý: Đối với một số mẫu máy, bạn có thể cần thực hiện "DriverLoader_1013" trước khi cập nhật phần mềm máy ảnh. Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web tải xuống phần mềm

Máy ảnh tĩnh kỹ thuật sốDSC-RX0Ống kínhSEL100400GM
DSC-RX100M3SEL1635Z
DSC-RX100M4SEL18200
DSC-RX100M5SEL1855
Máy quay videoFDR-AX40SEL24240
FDR-AX53SEL2470GM
FDR-AX55SEL2470Z
FDR-AXP55SEL24F18Z
Máy ảnh ống kính rờiILCE-6000SEL2870
ILCE-6300SEL30M35
ILCE-6500SEL35F14Z
ILCE-7SEL35F28Z
ILCE-7M2SEL50F14Z
ILCE-7RSEL50F18
ILCE-7RM2SEL50F18F
ILCE-7RM3SEL55210
ILCE-7SSEL55F18Z
ILCE-7SM2SEL70200G
ILCE-9SEL70200GM
Bộ ngàm chuyển đổiLA-EA3SEL85F14GM
Máy quay Action CamRM-LVR3SELP18105G