ID bài viết : 00190355 / Sửa lần cuối : 15/03/2018

[VIDEO] Cách sử dụng cử chỉ để điều khiển LF-S50G

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Video sau hướng dẫn cách điều khiển LF-S50G bằng cử chỉ.