ID bài viết : 00196801 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

WF-1000X tự động tắt khi dùng ứng dụng Headphones Connect trên thiết bị iOS

    Có thể khắc phục tình trạng này bằng cách cập nhật firmware.

    Để biết chi tiết về Cập nhật firmware, hãy tham khảo trang sau đây:
    Bản cập nhật firmware 1.0.7 cho WF-1000X

    LƯU Ý: Trong trường hợp iPhone, iPad hoặc các thiết bị khác tương thích với codec Bluetooth AAC, hãy luôn sử dụng ở chế độ Priority on Sound Quality (Ưu tiên chất lượng âm thanh).