ID bài viết : 00187734 / Sửa lần cuối : 26/06/2018

Không phản hồi khi nhấn vào một nút.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra xem thiết bị được kết nối và tai nghe bên trái và bên phải đã được bật nguồn chưa.
  2. Kiểm tra xem kết nối Bluetooth có bị đứt quãng không. Nếu kết nối Bluetooth bị đứt quãng, hãy thử kết nối lại qua Bluetooth.
  3. Nếu cách này không giải quyết được vấn đề, hãy thiết lập lại tai nghe.
   Thiết lập lại tai nghe bằng cách cho tai nghe vào hộp sạc rồi sạc tai nghe.
  4. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết sau khi thiết lập lại, hãy thực hiện các bước sau đây để khôi phục tai nghe về cài đặt gốc.
   1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
   2. Nhấn và giữ nút trên tai nghe bên trái trong hơn 2 giây cho đến khi tai nghe tắt nguồn.
   3. Nhấn và giữ nút trên cả tai nghe bên trái và bên phải trong hơn 15 giây.
    Đèn chỉ báo (màu đỏ) chuyển sang trạng thái nhấp nháy rồi đèn chỉ báo (màu xanh dương) nhấp nháy 4 lần, sau đó tai nghe sẽ được khôi phục cài đặt gốc. 
    Tất cả các thông tin ghép nối đều bị xóa. Trong trường hợp này, hãy xóa thông tin ghép nối của tai nghe trên thiết bị đã được kết nối rồi ghép nối lại tai nghe với thiết bị.