ID bài viết : 00199930 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Làm cách nào để xem chất lượng đầu ra 4K khi phát lại nội dung 4K từ Internet (Netflix, v.v.) hoặc đĩa?

    Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng màn hình 4K tương thích, có đầu vào HDMI có khả năng HDCP2.2, sử dụng cáp 4K hay cáp HDMI 18Gbps và đặt màn hình ở định dạng tín hiệu HDMI.