ID bài viết : 00194314 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Lỗi: Dịch vụ từ xa của Android TV được hiển thị liên tục.

  Sự cố này xảy ra khi bất kỳ ngôn ngữ nào sau đây được đặt trong lần thiết lập đầu tiên.

  • Tiếng Ả Rập
  • Tiếng Assamese
  • Tiếng Bengal
  • Tiếng Marathi
  • Tiếng Ba Tư

  Bạn có thể tránh sự cố này bằng cách đặt ngôn ngữ thành English (tiếng Anh), rồi thay đổi sang ngôn ngữ mong muốn. Hãy thử quy trình sau.

  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Language (Ngôn ngữ) trong System Preferences (Tùy chọn Hệ thống).
  4. Chọn English (tiếng Anh). (Nếu thông báo lỗi hiển thị, hãy đóng cửa sổ thông báo lỗi.)
  5. Nhấn nút BACK (TRỞ LẠI) trên điều khiển từ xa để quay lại màn hình Settings (Cài đặt).
  6. Chọn Language (Ngôn ngữ) một lần nữa.
  7. Chọn ngôn ngữ mong muốn.