ID bài viết : 00187386 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Phụ kiện đi kèm (WM1, WM2) còn lại sau khi lắp ráp Tivi.

    WM1WM2 là các bộ phận dùng để treo tường. Cần có các bộ phận này để lắp đặt giá treo tường nên hãy giữ chúng lại. Để tìm hiểu cách lắp đặt, vui lòng xem sách hướng dẫn .

    Ảnh WM1 và WM2