ID bài viết : 00182641 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo tới Khách hàng đang sở hữu máy Walkman NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F

  2008-01-17

  Cập nhật vào Ngày 2 tháng 12 năm 2013: Xin lưu ý rằng dịch vụ sữa chữa miễn phí này đã kết thúc vào Ngày 30 tháng 11 năm 2013.


  Cập nhật vào Ngày 12 tháng 6 năm 2013: Xin lưu ý rằng dịch vụ sữa chữa miễn phí này sẽ kết thúc vào Ngày 30 tháng 11 năm 2013.


  Được chỉnh sửa vào 21-Jan-2008

  Sony vừa phát hiện ra rằng một số máy Walkman nào đó thuộc model NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F có thể từng bị những dấu hiệu của việc không có âm thanh hoặc bỏ qua âm thanh, do đứt một dây nối bên trong của máy mà nó còn phụ thuộc vào cách sử dụng.

  Đối với những máy Walkman mà có những dấu hiệu như trên do việc đứt dây bên trong của máy, Sony sẽ sửa chữa máy miễn phí ngay cả nó đã hết thời hạn bảo hành.

  Chúng xin lỗi về bất kì sự phiền phức mà điều này đã gây ra và sự thông cảm của bạn và sự hợp tác chúng tôi sẽ rất cảm kích.

  <Dấu hiệu  và nguyên nhân>

  Một số máy của những model Walkman NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F có thể từng xảy ra những dấu hiệu của việc không có âm thanh hoặc bỏ qua âm thanh, gây ra bởi việc đứt một dây bên trong máy mà còn phụ thuộc vào cách sử dụng.

  <Áp dụng cho những model>

  - NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F

  <Biện pháp đối phó>

  Đối với những khách hàng mà đã từng bị những dấu hiệu như trên khi sử dụng máy Walkman của họ, vui lòng hỏi ý kiến Trung tâm Bảo hành Sony. Một danh sách của những trung tâm bảo hành Sony có thể được tìm thấy trong trang  Trung tâm Bảo hành' .