ID bài viết : 00182432 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo cập nhật phần mềm cho LCD Projection TV và LCD TV

  2006-02-09

  Gần đây chúng tôi biết rằng những model TV sau có thể xuất hiện một số hiện tượng, như là không thể bật/tắt một chế độ nào đó. Những hiện tượng này có thể được giải quyết bằng cách cập nhật phần mềm. Các khách hàng có những model bị ảnh hưởng được yêu cầu kiểm tra số serial của TV và liên hệ với trung tâm bảo hành của chúng tôi.

  1. Các model bị ảnh hưởng và số serial

  2 Các hiện tượng

  Những hiện tượng sau đã được xác nhận xảy ra khi TV được xem hơn 1200 giờ :

  ①TV không thể được tắt khi nguồn in “on” chế độ, hoặc TV không thể được bật khi nó trong “Standby” mode.
  ②Không thể thay đổi chế độ ngõ vào

  Các hiện tượng kể trên sẽ được giải quyết bằng cách cập nhật phần mềm.

  3.  Phương pháp cập nhật phần mềm

  Vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành địa phương để biết thêm chi tiết về việc cập nhật phần mềm.  Danh sách các trung tâm bảo hành trong khu vực có thể được tìm thấy trong  Các trung tâm bảo hành.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi về bất cứ sự phiền phức nào mà có thể gây ra cho khách hàng.  

  PIM statement

  Thông tin cá nhân, như tên và địa chỉ email, mà được cung cấp trên sẽ được giữ và chỉ sử dụng cho mục đích bên trên. Thông tin có thể được cung cấp cho các trung tâm bảo hành khác do Sony ủy quyền, nhưng sẽ được kiểm soát chặt chẽ và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.