ID bài viết : 00182140 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Dịch vụ sau bán hàng và thông tin liên hệ cho những máy camera Konica Minolta và những sản phẩm liên quan.

  2006-03-27

  Từ ngày 1 tháng 4 năm 2006 trở về trước , dịch vụ sau bán hàng về những máy chụp ảnh Konica Minolta và những sản phẩm liên quan sẽ chịu trách nhiệm bởi Sony. Sony được cung cấp đến những khách hàng của Konica Minolta một dịch vụ khách hàng ưu tú.

  Áp dụng cho những sản phẩm Konica Minolta

  ‘Konica Minolta’, ‘Konica’ and ‘Minolta’ brand :

  • Những máy quay phim kĩ thuật số thấu kính phản xạ đơn.
  • Những máy thật số
  • Máy quy bằng phim sử dụng thấu kính đơn
  • Những máy quay sử dụng phim.
  • Có thể thay đổi những thấu kính cho những máy quay sử dụng thấu kính đơn
  • Những phụ kiện máy quay và những thiết bị bảo vệ ,ngoại trừ ống nhòm
  • Những máy quét phim
  • Những dụng cụ đo ảnh

  thông tin liên lạc về dịch vụ sau bán hàng áp dụng cho danh sách những sản phẩm trên

  Vui lòng liên hệ đại lí gần nhất với nới mình sống để có những thông và sự hỗ trợ cho những sản phẩm Konica Minolta.Một danh sách những đại lí cáo thể được tìm thấy ở trong.Những Trung tâm Bảo hànhtrang . Sony sẽ cung cấp dịch vụ sau bán hàng áp dụng cho những sản phẩm Konica Minolta ở những nước trong vùng Châu Á Thái Bình Dương nơi những Đại lí uỷ quyền của Konica Minolta và những Trung tâm bảo hành uỷ quyền chính thức.